GOTHIC 35

diavolul
foloseşte infinitivul înaintea respiraţiei

declinarea singurătăţii duce la indiferenţa atingerii

dumnezeu
îmbălsămează partea nevăzută a cerului

nordul se descompune în linii frânte şi substanţe cuantice
sub cizmele infinitului

iubirea e o negare indusă

Eduard Dorneanu
Mălini